• 1. Shuffle

  • 2.

    $49 2GB

  • 3. Nano

  • 4.

    $149 8GB $179 16GB

  • 5. Touch

  • 6.

  • 7.