Skip To Content
  This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!

  Wyniki za zywo - sprawdź wyniki w czasie rzeczywistym

  Szukasz wyników zdarzeń sportowych na żywo ? Wejdź TUTAJ , w menu po lewej stronie na samym dole masz zakładkę wyniki na żywo, super strona która pokazuje wyniki za zywo z niemal wszystkich większych wydarzeń sportowych, można sobie ustawić język polski. Strona napewno przyda się każdemu kibicowi sportowemu.

  Create your own post!

  This post was created by a member of the BuzzFeed Community.You can join and make your own posts and quizzes.

  Sign up to create your first post!