Skip To Content
  This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!
  Posted on May 15, 2016

  Op welk speelplein van Sint-Niklaas hoor jij thuis?

  Altijd al animator willen zijn op een speelplein van Sint-Niklaas? Nooit goed geweten bij welk speelplein je het beste past? Kom het nu te weten!

  1. Waar woon je het dichtst bij?

  2. Welke periode van de vakantie heb jij vooral niets te doen?

  3. Wat is jouw favoriete kleur?

  4. Welke leeftijdsgroep kan jij het best entertainen?

  5. Wat eet jij het liefst?

  6. Welk figuur past het best bij jouw karakter?

  7. Welk lied past het best bij jou?

  Create your own post!

  This post was created by a member of the BuzzFeed Community.You can join and make your own posts and quizzes.

  Sign up to create your first post!