Skip To Content
  This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!

  Świątecznie

  No i święta będą zimne. Juz przyzwyczajeni powinniśmy być do tego, że w Wigilie niestety nie ma śniegu, a w Wielkanoc jest zimno. Pamiętam jak byłam małą dziewczynką, to do święconki szliśmy tylko w sweterkach, bo było cieplutko. Słoneczko świeciło, było ciepło i w lany poniedziałek biegaliśmy po dworze z butelkami ( chłopcy z wiadrami) z wodą. To były czasy. Teraz to jest tak zimno i pada deszcz, że człowiek z domu nie chce wychodzić, a co dopiero lać się wodą! Wesołych świąt wszystkim życzę.

  Create your own post!

  This post was created by a member of the BuzzFeed Community.You can join and make your own posts and quizzes.

  Sign up to create your first post!