back to top
Community

Hướng Dẫn Làm: Cơm Gà Thái Lan | Thai Chicken Rice

Nếu bạn chán cơm, hay bất cứ món ăn truyền thống, thì hãy nghĩ đến cơm thái.

Posted on

Nguyên liệu

100gr muối kosher (Muối biển thì 120gr, muối ít tinh khiết thì 80gr)

100gr đường trắng

3 lít nước lạnh

1 con gà thịt (1,4-1,8kg)

1 1 võ non

15gr bơ( làm nóng trước dùng)

Thành phần bôi lên gà nướng

15gr bột ớt

10gr muối

10gr đường mía (đường nâu)

5gr hạt tiêu bắc

5gr bột ớt ngọt

5gr bột tỏi khô

5gr bột ớt cayenner.

----

Ingredients

½ cup kosher salt

½ cup white sugar

3 qt cold water

1 whole 3-4 lb chicken

1 can Dr Pepper

1 Tbsp melted butter

Rub ingredients:

1 Tbsp chili powder

2 tsp salt

2 tsp brown sugar

1 tsp pepper

1 tsp paprika

1 tsp garlic powder

1 tsp cayenne pepper

Xem đầy đủ tại YOUTUBE:

View this video on YouTube

youtube.com / Via Facebook: BuzzFeedtastyvn
This post was created by a member of BuzzFeed Community, where anyone can post awesome lists and creations. Learn more or post your buzz!