back to top
Community

Wino

Podobno wino dobrze jest napowietrzyć...

Posted on

Tak zwana dekantacja jest rozumiana jako - pozbycie się osadów z wina, po drugie jego napowietrzenie. Polega to na tym, aby wino przelewane z jednego naczynia do drugiego złapało jak najwięcej powietrza. Ma to ponoć wzbogacić jego smak i aromat.

Ja w sieci znalazłam idealne naczynie, które może służyć właśnie do napowietrzania szlachetnego trunku.

Ja w sieci znalazłam idealne naczynie, które może służyć właśnie do napowietrzania szlachetnego trunku.

This post was created by a member of BuzzFeed Community, where anyone can post awesome lists and creations. Learn more or post your buzz!