Skip To Content
  This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!

  Zmień Kolor Czupryny Na Jeden Dzień

  zmywalną farbką w sprayu

  Na spray koloryzujący natknęłam się w jednej z sieciowych drogerii. Malutka puszeczka tego rodzaju farbki kosztuje prawie 30 złotych. Za to pozwala poszaleć w bezpieczny sposób z kolorem włosów. Wszystko bowiem schodzi już po pierwszym umyciu głowy. I co potwierdzam osobiście - tak jest. Kolorów do wyboru jest trochę os srebrnych, złotych, po turkusy i róże. Dla każdego coś ciekawego. Produkt jest zdecydowanie dedykowany młodszym klientom, udającym się na różne imprezy i festiwale, tudzież sylwestry. W szczególności też teraz, kiedy wakacje już oficjalnie weszły do naszego kalendarza.

  Create your own post!

  This post was created by a member of the BuzzFeed Community.You can join and make your own posts and quizzes.

  Sign up to create your first post!