Skip To Content
    This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!

    Міфи про СНІД: тест на критичне мислення

    Про СНІД існує багато міфів, і всі вони ускладнюють життя і хворим людям, і їхньому оточенню. Молодіжна бібліотека підготувала для вас тест, аби ви могли перевірити, чи не ведеться ви на ці фейки!