Skip To Content
  This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!
  Apr 17, 2020

  Чи добре ви розумієтеся на захисті природи?

  7 питань про збереження довкілля – Молодіжна бібліотека до Дня Землі!

  1. Чи вірите ви у глобальне потепління?

  2. Що є головною причиною глобального потепління?

  3. Чи корисно палити суху траву?

  4. Яка головна проблема атомної енергетики?

  5. Що з переліченого не шкодить озоновому шару Землі?

  6. Що з переліченого дає найбільше парникових газів?

  7. Як ліпше купатися?

  Create your own post!

  This post was created by a member of the BuzzFeed Community.You can join and make your own posts and quizzes.

  Sign up to create your first post!

  BuzzFeed Quizzes
   

  Sign up to the BuzzFeed Quizzes Newsletter - Binge on the latest quizzes delivered right to your inbox with the Quizzes newsletter!

  Newsletter signup form