back to top
Community

Är Du Sexist Eller Inte?

Är sexist eller en bra person

Posted on
 1. Våldtar alla män?
  Correct
  Incorrect
  Ja
  Correct
  Incorrect
  Nej
 2. Ska man se alla män även sina egna små barn som potentiella vålltäksmän?
  Correct
  Incorrect
  Ja skälvklart
  Correct
  Incorrect
  Nej inte små barn
 3. Det är inte föräldrarnas fel om barnen beter sig illa mot någon?
  Correct
  Incorrect
  Självklart inte
  Correct
  Incorrect
  Till stor del, det är ju föräldrarna som uppfostrar barnen
 4. Det finns två biologiska kön?
  Correct
  Incorrect
  Självklart
  Correct
  Incorrect
  Nej, det finns bara sociala kön
 5. Kvinnor kan inte vara sexistiska mot män?
  Correct
  Incorrect
  Nej, självklart kan kvinnor även vara sexistiska mot män
  Correct
  Incorrect
  Ja, det är bara mot män man kan vara sexist
 6. Det finns skillnader mellan kvinnor och mäns hjärnor?
  Correct
  Incorrect
  Ja
  Correct
  Incorrect
  Nej
 7. Män och kvinnor är värda lika mycket?
  Correct
  Incorrect
  Ja
  Correct
  Incorrect
  Nej
 8. Kvinnor är värda mer än män?
  Correct
  Incorrect
  Ja
  Correct
  Incorrect
  Nej
 9. Är det sexistiskt att säga att en Kvinna är ful?
  Correct
  Incorrect
  Nej
  Correct
  Incorrect
  Ja
 10. Är det sexistiskt att säga att en kvinna är snygg?
  Correct
  Incorrect
  Ja
  Correct
  Incorrect
  Nej
 11. Är det sexistisk med Könskvotering?

  https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nskvotering

  Correct
  Incorrect
  Nej, det gör ju att vi får det lika över allt.
  Correct
  Incorrect
  JA, på grund av att då behandlar man folk efter kön.
 12. Är det sexism att säga att alla män är korkade?
  Correct
  Incorrect
  Ja
  Correct
  Incorrect
  Nej
This post was created by a member of BuzzFeed Community, where anyone can post awesome lists and creations. Learn more or post your buzz!
Take quizzes and chill with the BuzzFeed app.