This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!

    Jakim jesteś typem projektanta / projektantki rozwoju regionalnego i lokalnego?

    Ten test pozwoli Ci sprawdzić jakim jesteś projektantem / projektantką rozwoju regionalnego i lokalnego. Zdemaskuje wszystkie Twoje paradygmaty, ukryte założenia i ograniczenia wdrożeniowe. Jeszcze nigdy nie byłeś(łaś) tak blisko prawdy o swoich przestrzennych preferencjach.