Skip To Content
  This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!

  T-Méter Kvíz: Mennyire Vagy Toleráns?

  A Tolerancia méter Az Élet Menete Alapítvány játékos formájú (de komoly tartalmú) oktató gépe, amit most online formában is elhoztunk nektek. A T-métert mindenkinek ajánljuk, aki kíváncsi a világra, vagy aki nem tudja, mennyire kíváncsi a világra. Olyanoknak javasoljuk kipróbálni, akik szívesen néznek szembe kihívásokkal, szívesen néznének virtuális tükörbe, s szeretik az új megoldásokat. ​A T-méter célja, hogy egy pillanatra megálljunk, és elgondolkozzunk azon, hogyan állunk hozzá a különböző emberekhez, a világhoz. Ha válaszolsz a T-méter kérdéseire, közelebb kerülhetsz a mindennapi élet különböző helyzeteiben hozott döntéseid mozgatórugóihoz! ​A T-méter kérdéseinek megválaszolása kb 5-6 percet vesz igénybe.

  Create your own post!

  This post was created by a member of the BuzzFeed Community.You can join and make your own posts and quizzes.

  Sign up to create your first post!

  BuzzFeed Quizzes
   

  Sign up to the BuzzFeed Quizzes Newsletter - Binge on the latest quizzes delivered right to your inbox with the Quizzes newsletter!

  Newsletter signup form