back to top
Community

Türkiye'De Akarsular

ÇTSOFL

Posted on
 1. Hangi Akarsu ?

  Nehir, İç Anadolu'nun en doğusundaki Sivas ili İmranlı ilçesinde Kızıldağ 'ın güney yamaçlarından çok sayıda dere ve çayın sularını toplayarak Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e ulaşır.Yağmur ve kar sularıyla beslenen nehrin rejimi düzensizdir. Temmuz ve Şubat arasında düşük su düzeyinde akan nehir, Mart ayında hızla kabarmaya başlar ve Nisan ayında en yüksek su düzeyine ulaşır.

  Correct
  Incorrect
  Kızılırmak
  Correct
  Incorrect
  Yeşilırmak
  Correct
  Incorrect
  Susurluk Çayı
  Via Bakırçay
  Correct
  Incorrect
  Bakırçay
  Via Susurluk
 2. Hangi Akarsu ?

  Çayının başladığı kaynak, Köroğu Deresidir. Çay, Bolu'nun Dörtdivan ve Gerede ilçelerinden, Ilgaz Dağlarından, Melan Vadisinden geçip, Kastamonu'ya girmektedir. Kastamonu'dan da Zonguldak'a gelen çay, Filyos beldesinde Karadeniz'e dökülür.

  Correct
  Incorrect
  Gönen Çayı
  Correct
  Incorrect
  Gediz
  Correct
  Incorrect
  Filyos Çayı
  Correct
  Incorrect
  Bartın Çayı
 3. Hangi Akarsu ?

  Toroslar'da doğarak Antalya'da Akdeniz'e dökülen nehir. Uzunluğu 93 km'dir. Batı Toros sıradağları arasından doğan kolların birleşmesiyle oluşur. Güney batıya yönelerek dar ve dik yamaçlı kanyonlar arasından geçer, ünlü Manavgat Şelalesi'ni meydana getirir ve Manavgat ilçe merkezinin doğusunda alüvyal bir kıyı ovasından denize dökülür

  Correct
  Incorrect
  Ceyhan Nehri
  Correct
  Incorrect
  Manavgat Nehri
  Correct
  Incorrect
  Dalaman Çayı
  Correct
  Incorrect
  Nilüfer çayı
 4. Hangi Akarsu ?

  Türkiye'nin Akdeniz'e dökülen ırmaklarından birisidir. Uzunluğu 560 km'dir. Havza alanı ise 20.600 km²'dir. İki önemli kolu vardır: uzun olanı, Kayseri-Pınarbaşı ilçesinden, 1500 metre yükseklikteki Uzun Yayla'dan doğan Zamantı suyudur ve Kayseri'nin Pınarbaşı, Tomarza, Develi, ve Yahyalı ilçelerinden geçer. Orta Toroslar'ın (Tahtalı Dağları) uzanış doğrultusunda akan bu su, Çukurova'ya inmeden önce Adana'nın 80 km kuzeyinde Aladağ ilçesinin Akinek Dağı yamaçlarında diğer önemli kolu olan Göksu ile birleşir. Üzerinde Yedigöze, Çatalan ve Seyhan hidroelektrik santralları kurulmuştur.

  Correct
  Incorrect
  Samantı çayı
  Correct
  Incorrect
  Ceyhan Nehri
  Correct
  Incorrect
  Fırat Nehri
  Correct
  Incorrect
  Seyhan Nehri
 5. Hangi Akarsu ?

  Kızılırmak ve Fırat nehirlerinden sonra Türkiye'nin üçüncü en uzun, Kuzeybatı Anadolu'nun ise en büyük akarsuyudur. Nehir, ismini Yunan Mitolojisi'ndeki nehir tanrısı Sangarius'dan almaktadır.Aladağ ve Kirmir sularını aldığı yerde Türkiye'nin en büyük santrallerinden biri olan Sarıyar Hidroelektrik Santrali ile Gökçekaya Hidroelektrik Santralı ve Yenice Barajı kurulmuştur

  Correct
  Incorrect
  Sakarya Nehri
  Correct
  Incorrect
  Orhaneli çayı
  Correct
  Incorrect
  Susurluk Çayı
  Correct
  Incorrect
  Meriç Nehri
 6. Hangi Akarsu ?

  Yunanistan ile Türkiye sınırının bir kısmını oluşturan, Bulgaristan'da doğarak Türkiye'ye giren ve Edirne üzerinde Ege Denizi'ne dökülen ırmaktır.Balkanlar'ın en büyük nehirlerinden biri olan Meriç, Rila Dağı’nın kuzey eteği yakınlarından çıkar. Bulgaristan'da Filibe ovasını, Türkiye’de Edirne şehrini, Batı Trakya'yı suladıktan sonra, Ege Denizi’ne dökülür.

  Correct
  Incorrect
  Büyük Menderes
  Correct
  Incorrect
  Karasu Nehri
  Correct
  Incorrect
  Meriç Nehri
  Correct
  Incorrect
  Küçük Menderes
 7. Hangi Akarsu ?

  Batı Anadolu’nun en büyük nehridir ve Menderes Havzası’nın ana sulama kaynağıdır. Küfi Suyu ve Banaz Çayı kollarının birleşmesiyle oluşur ve Ege denizine dökülür. Uzunluğu 548 km’dir. Büyük Menderes ovası bataklıkları kurutulduktan sonra Türkiye’nin en verimli alanlarından birisi olmuştur. Ege Denizi kıyılarına uzanan çok geniş ovaları kapsar

  Correct
  Incorrect
  Küçük Menderes
  Correct
  Incorrect
  Büyük Menderes
  Correct
  Incorrect
  Gediz Nehri
  Correct
  Incorrect
  Bakırçay
 8. Hangi Akarsu ?

  Anadolu'dan Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nden sonra ikinci büyük akarsudur.İç Batı Anadolu’daki Murat, Eğrigöz ve Şaphane dağlarından inen suların birleşmesiyle oluşan Nehirbatıya doğru ilerlerken, kuzeyden Kunduzlu, Selendi, Deliiniş ve Demrek Çaylarını, güneyden ise Kula volkanik yöresinden gelen küçük dereleri sularına katar.

  Correct
  Incorrect
  Bakırçay
  Correct
  Incorrect
  Yeşilırmak
  Correct
  Incorrect
  Murat Nehri
  Correct
  Incorrect
  Gediz Nehri
 9. Hangi Akarsu ?

  Güneybatı Asya'nın en uzun ırmağıdır. Başlangıç noktaları Ağrı Diyadin'den kaynayan Murat Nehri ve Erzurum Dumludağ'da kaynayan Karasu Nehri'dir. Erzincan, Tunceli, Elâzığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa il sınırını belirledikten sonra Suriye, daha sonra Irak topraklarına girer. Irak'ta denize uzak olmayan bir noktada Dicle Nehri ile birleşerek Şatt'ül-Arab'ı oluşturur ve Basra Körfezi'ne dökülür. Nehrin en önemli kolları Murat Nehri, Karasu Nehri, Tohma Çayı, Peri, Çaltı ve Munzur Suyu'dır.

  Correct
  Incorrect
  Dicle
  Correct
  Incorrect
  Küçük Menderes
  Correct
  Incorrect
  Fırat
  Correct
  Incorrect
  Aras
 10. Hangi Akarsu ?

  Türkiye’de doğup birçok kolları olan ve Irak topraklarına geçip orada Fırat’la birleşerek Şattülarap’ta Basra Körfezi'ne dökülen nehir.Nehir ana kaynaklarını Doğu Anadolu dağlarından ve dipten sızma yoluyla Elâzığ yakınlarındaki Hazar (Gölcük) gölünden alır. Türkiye’nin önemli akarsularındandır. Toplam uzunluğu 1900 km’dir. Türkiye topraklarında kalan bölümün uzunluğu ise 523 km’dir. En önemli kolları Batman ile Garzan, Botan, Habur, Büyük Zap ve Küçük Zap’tır. Debisi ortalama 360 m³/sn dir. Eylül ayı ortalarında 55 m³/sn ile en küçük, Şubat sonunda 2263 m³/sn akımı ile büyük değişiklik gösterir. Akarsuda genellikle yaz sonu kuraklığı ve sonbahar başı yağış noksanlığı nedeniyle su azalır. Buna rağmen kış sonu yağışı ile ilkbahar başındaki karların erimesinden oluşan su ile kabarır.

  Correct
  Incorrect
  Dicle
  Correct
  Incorrect
  Aras
  Correct
  Incorrect
  Kelkit Çayı
  Correct
  Incorrect
  Karasu
This post was created by a member of BuzzFeed Community, where anyone can post awesome lists and creations. Learn more or post your buzz!
Take quizzes and chill with the BuzzFeed app.