Conan O’Brien Zings NBC During TBS Debut

Conan O’Brien comes out self-pitying!