Aller directement au contenu

  18 ¢нσѕєѕ Qυє νσυѕ ανєz ƒσя¢éмєηт ¢σηηυєѕ ѕι νσυѕ éтιєz ѕυя ιηтєяηєт єηтяє 2003 єт 2009

  ĴĔ VŐÚŚ РÁŔĹĔ Ď'ÚŃ ŤĔМРŚ QÚĔ ĹĔŚ МŐĨŃŚ ĎĔ 20 ÁŃŚ ŃĔ РĔÚVĔŃŤ РÁŚ ČŐŃŃÁîŤŔĔ.

  1. EnTrE 2003 eT 2009, InTeRnEt éTaIt uN DrÔlE D'EnDrOiT.

  2. αναηт ℓ'ανèηємєηт ∂єѕ σя∂ιηαтєυяѕ ρσятαвℓєѕ, νσυѕ νσυѕ ¢σηηє¢тιєz αυ яéѕєαυ à ℓ'αι∂є ∂є ¢є gєηяє ∂'єηgιη.

  3. ĹÁ РĹÚРÁŔŤ ĎÚ ŤĔМРŚ, Č'éŤÁĨŤ РŐÚŔ РÁŚŚĔŔ ĎĔŚ ÁРŔèŚ-МĨĎĨŚ ĔŃŤĨèŔĔŚ ŚÚŔ МŚŃ.

  Universal Pictures / Via giphy.com

  4. Vös ċönvërsätïöns älläïënt rärëmënt plüs löïn qüë lë trädïtïönnël «sälüt-sävä-tü fäïs qüöï», mäïs çä vöüs süffïsäït.

  5. VoUs mEtTiEz uN PoInT D'HoNnEuR À FaIrE En sOrTe qUe vOtRe pSeUdO ReFlÈtE PaRfAiTeMeNt vOtRe éTaT D'EsPrIt dU MoMeNt.

  Twitter: @A_LauraLow

  QuItTe à pArAîTrE Un pEu eMo.

  6. єт νσυѕ η'нéѕιтιєz ραѕ à αвυѕєя ∂єѕ ωιzz, αℓσяѕ мêмє qυ'ση νσυѕ ∂ємαη∂αιт ∂є ηє ραѕ αвυѕєя ∂єѕ ωιzz.

  MSN Messenger / Via 01net.com

  υøu$ ε†ιεz Ʀεβεllε, ε† υøu$ πψ ρøuυιεz Ʀιεπ.

  7. ŚÚŔ ĨŃŤĔŔŃĔŤ à ČĔŤŤĔ РéŔĨŐĎĔ, ĹĔŚ ŔèĞĹĔŚ Ď'éČŔĨŤÚŔĔ ĴÚŚQÚ'ÁĹŐŔŚ ĔŃ VĨĞÚĔÚŔ ÁVÁĨĔŃŤ РÚŔĔМĔŃŤ ĔŤ ŚĨМРĹĔМĔŃŤ ĎĨŚРÁŔÚ.

  m4rs3ille-13.skyrock.com

  ChAqUe vOyElLe mÉrItAiT SoN AcCeNt gRaVe. ChAqUe i éTaIt dOuBlÉ. cHaQuE O ÉtAiT CaPiTaLiSé.

  8. ∂є мêмє qυє ℓєѕ яègℓєѕ ∂є мιѕє єη ραgє, єηтєяяéєѕ ѕαηѕ мéηαgємєηт.

  basma510.skyrock.com

  AlIgNeMeNt à dRoItE, dÉgRaDéS De cOuLeUrS InAcCePtAbLeS, rIeN N'ÉtAiT PeRmIs mAiS On sE PeRmEtTaIt tOuT.

  9. ŚĶŶßĹŐĞ éŤÁĨŤ ÁĹŐŔŚ ĹĔ ĤÁÚŤ-ĹĨĔÚ ĎĔ ČĔŤŤĔ ŃŐÚVĔĹĹĔ ŦŐŔМĔ Ď'éČŔĨŤÚŔĔ.

  Skyblog / Via clubic.com

  10. VoUs y pOsTiEz dEs pHoToS PrIsEs aU FlAsH DaNs lE ReFlEt dE MiRoIrS SaLeS.

  11. ∂єѕ вισgяαρнιєѕ єχнαυѕтινєѕ ∂є νσѕ мєιℓℓєυя-є-ѕ αмι-є-ѕ.

  12. Déś mőńtágéś qúí píqúéńt léś ýéúx fáítś śúŕ phőtőfíltŕé őú Blíńgéé.

  Blingee / Via blingee.com

  13. Et dEs pAmPhLeTs eNfLaMmÉs mEtTaNt à l'hOnNeUr vOtRe sEuLe eT UnIqUe pAsSiOn dE L'ÉpOqUe: La tEcKtOnIk.

  EMI / Via youtube.com

  14. Ünë pérïödë bénïë öù lës ċömmëntäïrës étäïënt rëndüs. Ët öù l'ön ċlïqüäït sür lä pëtïtë ċröïx röüġë ën häüt à dröïtë sï ön n'étäït päs ċöntënt.

  15. En cE TeMpS-Là, VoUs tÉlÉcHaRgIeZ VoTrE MuSiQuE SuR LiMeWiRe.

  LimeWire / Via commons.wikimedia.org

  16. єт ¢є qυє νσυѕ ¢яσуιєz êтяє ℓє ∂єяηιєя αℓвυм ∂є gяєєη ∂αу ρσυναιт єη ƒαιт êтяє υηє ~тσυтє αυтяє ¢нσѕє~...

  The CW / Via tenor.com

  17. ŚĨ VŐÚŚ éŤĨĔŹ ŚÚŔ ĨŃŤĔŔŃĔŤ à ČĔŤŤĔ éРŐQÚĔ, VŐÚŚ ÁVĔŹ ÁÚŚŚĨ ČŐŃŃÚ ĹĔŚ ĎéßÚŤŚ ĎĔ ŦÁČĔßŐŐĶ.

  francoischarron.com

  Un âGe d'oR Où lEs cOnVeRsAtIoNs n'aVaIeNt pAs lIeU En pRiVé, MaIs dE MuR À MuR.

  18. ĔŤ Őù ĹĔŚ ĨŃŤĔŔŃÁÚŤĔŚ ŚĔ ŔÁŚŚĔМßĹÁĨĔŃŤ ĔŃ ĞŔŐÚРĔŚ ÁÚŤŐÚŔ Ď'ĨŃŤéŔêŤŚ ÁŚŚĔŹ ŚРéČĨŦĨQÚĔŚ.

  Facebook

  вяєƒ, ¢'éтαιт ℓє вση тємρѕ!

  BuzzFeed Daily

  Keep up with the latest daily buzz with the BuzzFeed Daily newsletter!

  Newsletter signup form