back to top
Community

zümrüt

sokaklarda şiddet görmüş ayağı kırılmış ,kuyruğukopmuştu.barınaktan aldık.evinde şimdi huzurlu ve sağlıklı yaşıyor.

Posted on
This post was created by a member of BuzzFeed Community, where anyone can post awesome lists and creations. Learn more or post your buzz!

Promoted