back to top
Community

Lejdis

Film na lipcowe chłodne niestety wieczory. Trzeba sobie jakoś humor poprawić :-) Pogoda nie dopisuje, więc fil jak najbardziej na miejscu :-) https://www.youtube.com/watch?v=XBBq0emKxTA

Posted on
This post was created by a member of BuzzFeed Community, where anyone can post awesome lists and creations. Learn more or post your buzz!