Skip To Content
    This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!

    Trampolina

    Trampolina w ostatnich latach wspięła się na szczyt jeśli chodzi o zabawy na świeżym powietrzu dla dzieci, ale nie tylko, ponieważ dorośli tez pokochali aktywność dzięki niej i lubi sobie poszaleć i poskakać. Trampolinę możemy zakupić naprawdę wielką, lub mniejsza, na której może skakać tylko jedna osoba. Osobiście uważam, że ta większa, którą możemy postawić w ogrodzie daje dzieciom więcej możliwości i lepszą zabawę. Na takiej trampolinie dzieci mogą się spokojnie wyszaleć, a potem szybko zasnąć?