Surfer Anastasia Ashley Is The First To Spoof Kim Kardashian’s Instagram Pose

Good on you, Anastasia Ashley.

 
  Your Reaction?