Skip To Content
  This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!

  Świątecznie

  Jak to mówią święta, święta i po świętach. Zaczynam długi weekend już dziś, bo wyjeżdżam do brata na święta. Co roku święta odbywały się u mnie, ale tym razem bratowa zaprosiła całą rodzinkę, z czego niezmiennie się cieszę. Wyjeżdżam dzisiaj popołudniu, a wracam w poniedziałek wieczorem. Muszę zakupić jeszcze prezenty dla dzieciaczków. Na szczęście jestem juz spakowana, bo jeśli chodzi o wyjazdy, to dwa dni wcześniej wszystko prasuję, pakuję. Nigdy nie robię tego na ostatnią chwilę. Wszystkim życzę wesołych świąt!

  Create your own post!

  This post was created by a member of the BuzzFeed Community.You can join and make your own posts and quizzes.

  Sign up to create your first post!