Skip To Content
    This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!

    Hej

    Hejka Wszystkim. Witam wszystkich, którzy tu do mnie trafili. Jestem temperamentną kobietą z dużym poczuciem humoru i wielkim dystansem do siebie i otaczającego mnie świata. Uwielbiam spędzać każdą wolną chwilę spędzać z moją rodziną i przyjaciółmi, bo uważam, że świat bez bliskich jest smutny i nie wyobrażam sobie życia w samotności. Uwielbiam gotować i jeść. Codziennie można mnie spotkać na porannym joggingu. Zapraszam do mnie na dawkę pozytywnej energii. Czytajcie, komentujcie, pozdrawiam Karina