A Brief Guide To The Skarsgård Family

  The Skarsgårds are like the Brady Bunch of Hollywood. Let's meet them all!

  John "Stellan" Skarsgård

  Official Skarsgård hotness ranking: 6 skars

  Alexander Johan Hjalmar Skarsgård

  Official Skarsgård hotness ranking: 10 skars

  Gustaf Caspar Orm Skarsgård

  Ofiical Skarsgård hotness ranking: 6 1/2 skars

  Samuel Kristoffer Ymer Skarsgård

  Official Skarsgård hotness ranking: 5-9 (no recent pics to tell)

  Bill Istvan Günter Skarsgård

  Ofiical Skarsgård hotness ranking: 8 skars

  Eija Skarsgård

  Ofiical Skarsgård hotness ranking: 9 skars

  Valter Skarsgård

  Official Skarsgård hotness ranking: HE'S 17, SHEESH!