back to top
Community

Klucz Do Sukcesu

marzenie niejednego - zakończyć budowę w planowanym czasie

Posted on

Po pierwsze - dobrze przemyślany projekt. Po drugie dobrze wyceniony kosztorys. Po trzecie uzgodniony i dogadany harmonogram prac. Jeśli te trzy kroki będą spełnione, to może uda się wznieść dom, w czasie krótszym niż 5 lat ;) Samo tempo budowy w dużej mierze, zależy też od technologi stawiania domu oraz ekipy jaką wynajmiemy. Ważne są także środki, z których tą budowę finansujemy - czy bierzemy kredyt, czy gotówka jest już uzbierana. Zasadniczo dom powinno się wybudować w ciągu półtora roku. Zasadniczo.

This post was created by a member of BuzzFeed Community, where anyone can post awesome lists and creations. Learn more or post your buzz!