Skip To Content
    This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!

    Новорічний квіз про історію зимових свят Від Молодіжної!

    Різдво, Новий рік, День Святого Миколая - ці свята мають цікаву та заплутану історію, корені якої сягають і язичництва, і скандинавської міфології, і ще багатьох культурних явищ. Чи зможете ви відповісти на ряд цікавих питань на цю тему? Тоді гайда проходити квіз від Молодіжної!