Skip To Content
    This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!

    Київ очима художників - упізнаєте?

    Новий тест до Дня Києва від Молодіжної бібліотеки! Чи зможете ви вгадати, які столичні локації зображено на роботах художників? Імена митців та мисткинь наводимо у порядку картин: Юрій Химич, Валерій Франчук, Віталій Петровський, знову Юрій Химич, Олександр Павловець, Марта Ниркова, Олег Васянович.