back to top

How Well Do You Remember Your "Panatang Makabayan"?

Throwback to flag ceremony days. Keri mo pa ba?

Posted on
 1. Iniibig ko ang ____,
 2. aking Lupang ___,
 3. ___ ng aking lahi,
 4. ___ ako at tinutulungan
 5. upang maging malakas, masipag at ___.
 6. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang ___ ng aking mga magulang.
 7. Susundin ko ang mga ___ ng paaralan,
 8. tutuparin ko ang ___ ng mamamayang makabayan;
 9. ___, nag-aaral,
 10. at nagdarasal ng buong ___.
 11. Iaalay ko ang aking ____,
 12. pangarap, ___ sa bansang Pilipinas.
Take quizzes and chill with the BuzzFeed app.