19 Things Filipino Moms Say When They're Mad At You

"Kapag 'yan nakita ko, makikita mo!"

Posted on

We love you pa rin po! 💖