Skip To Content
  This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!
  Updated on May 12, 2020. Posted on May 12, 2020

  Kuri Laikina Liceistų Mokymosi Vieta Esi Tu?

  Nepaisant to, kad nebūtinai esi tb'kas, buvo idomūs metai:

  ar nešiotum uniformą?
  o kaip su mokslais sekasi
  kai nori valgyti, tu:
  mėgsti vaikus?
  vyksta vakarėlis, tu:
  ką dovanotum draugui gimtadienio proga?
  išsirink paveiksliuką
  Create your own post!

  This post was created by a member of the BuzzFeed Community.You can join and make your own posts and quizzes.

  Sign up to create your first post!

  BuzzFeed Quizzes
   

  Sign up to the BuzzFeed Quizzes Newsletter - Binge on the latest quizzes delivered right to your inbox with the Quizzes newsletter!

  Newsletter signup form