Skip To Content
  This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!
  Updated on May 21, 2020. Posted on May 21, 2020

  Kuri Ketvirtokų Auklėtoja Esi Tu?

  Jos kaip keturios stichijos, o šitas testukas tave pažįsta tave geriau, nei tu pats:

  Kuris Hario Poterio house'as esi (gali pasidaryti testą tikslumo dėlei)
  jeigu turi laisvo laiko, labiausiai tikėtina, kad:
  draugai tau sako apsiramint, nes
  labiausiai savyje vertini, kad
  išsirink paveiksliuką
  išsirink savanorystę
  Create your own post!

  This post was created by a member of the BuzzFeed Community.You can join and make your own posts and quizzes.

  Sign up to create your first post!

  BuzzFeed Quizzes
   

  Sign up to the BuzzFeed Quizzes Newsletter - Binge on the latest quizzes delivered right to your inbox with the Quizzes newsletter!

  Newsletter signup form