back to top
Community

Cong Nghe Nhan Dang Dau Van Tay Hoat Dong Ra Sao

Một số ví dụ có thể kể đến như : khoá cửa bằng vân tay, máy chấm công vân tay... Vậy Hệ thống quét vân tay xử lý hai công đoạn cơ bản :

Posted on

Đối chiếu dấu vân tay khi quét qua đầu đọc

Hệ thống "nhận dạng vân tay" bao gồm các thành phần đồng hồ thời gian có báo cáo thời gian thực được dùng cho các loại máy chấm công.

Ưu điểm của công nghệ nhận dạng dấu vân tay, ví dụ áp dụng cho một ổ khoá cửa điện tử:

· Dấu vân tay khó giả hơn nhiều so với thẻ căn cước .

· Bạn không thể đoán một mẫu dấu vân tay như bạn có thể đoán mật khẩu.

. Bạn không thể đặt dấu vân tay sai, như bạn có thể gây nhầm lẫn một thẻ truy cập.

· Bạn không thể quên dấu vân tay của mình như bạn có thể quên mật khẩu.

Ứng dụng trong các thiết bị khoá cửa và máy chấm công bằng vân tay

· Công nghệ nhận dạng vân tay từng ngày hoàn thiện và an toàn hơn

· Sinh trắc vân tay cũng mang lại cho các công ty các lợi ích về thời gian, chi phí cho nhân lực hoạt động trực tiếp và gián tiếp. Tất cả những công tác chấm công, tính lương bây giờ chỉ cần 1 thiế bị tích hợp nhận dạng vân tay và một nhân sự phụ trách công việc này.

· Các thiết bị nhận dạng vân tay sẽ được tích hợp tự động hóa và những thông tin về thời gian làm việc của nhân viên sẽ được đồng bộ qua mạng nội bộ với người phụ trách. Mọi việc ngày một đơn giản hơn rất nhiều

This post was created by a member of BuzzFeed Community, where anyone can post awesome lists and creations. Learn more or post your buzz!