back to top
Community

Piątek, Piąteczek

Czas leci jak oszalony. Nareszcie mamy piątek. Dzisiaj pobawię się z mocniejszym makijażem. Najbardziej skupię się na ustach. Delikatnie przypudrowane policzki, kreska na linii rzęs i oko będzie wyraziste. Zawsze pamiętajmy oczywiście o bazie pod makijaż, wtedy nasz make up dłużej się utrzyma.

Posted on
This post was created by a member of BuzzFeed Community, where anyone can post awesome lists and creations. Learn more or post your buzz!