Skip To Content
  This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!

  Vilken Klubb Tillhör Du På Hogwarts?

  Glöm ambition, lojalitet, kunskapstörst och mod. Fundera i stället över livets viktiga frågor. Sjunger du i paddkören, puttar du gobstenar på gården, tränar du upp dina reflexer i duellklubben eller engagerar du dig för samhällsförändring i F.I.S.A? Gör testet och få reda på vilken av Hogwarts mest aktiva klubbar som skulle passa dig bäst!

  Vad gör du helst på fritiden?
  Vilken är din favoritkonsistens?
  Vilken samhällsfråga är viktigast?
  Vad är din dolda talang?
  Du går på en väg som grenar sig. Vilken stig följer du?
  Åh nej! Du har dubbeltimma i trollkonsthistoria härnäst! Vad tar du med dig som underhållning?
  Hogwarts klubbar anordnar ett föreningstorg för att värva nya medlemmar. Vad dras du mot?
  Create your own post!

  This post was created by a member of the BuzzFeed Community.You can join and make your own posts and quizzes.

  Sign up to create your first post!

  BuzzFeed Quizzes
   

  Sign up to the BuzzFeed Quizzes Newsletter - Binge on the latest quizzes delivered right to your inbox with the Quizzes newsletter!

  Newsletter signup form