This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!

    Vilken Klubb Tillhör Du På Hogwarts?

    Glöm ambition, lojalitet, kunskapstörst och mod. Fundera i stället över livets viktiga frågor. Sjunger du i paddkören, puttar du gobstenar på gården, tränar du upp dina reflexer i duellklubben eller engagerar du dig för samhällsförändring i F.I.S.A? Gör testet och få reda på vilken av Hogwarts mest aktiva klubbar som skulle passa dig bäst!