• 1. Cured meat dress

 • 2. Meat suit man

 • 3. Bacon bra

 • 4. Just do it

  [Source]

 • 5. Beatles baby meat

 • 6. Hi ladies…

 • 7. Dimitri Tsykalov

 • 8. Jana Sterbak

 • 9. “Friends” turkey hat

 • 10. Sexy man meat

 • 11. Sexy lady meat

 • 12. Steroid meat suit

  [Source]

 • 13. Bacon Hitler

 • 14. Michelle Nolan