Skip To Content
  This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!

  Gyrfa Anhygoel Dr Meredydd Evans

  BBC, Triawd y Coleg, Cymdeithas yr Iaith, Princeton, ... Ble ddylen ni ddechrau gyda CV Dr Meredydd Evans? Dyma rai o uchafbwyntiau y dyn a elwid yn Merêd gan ei gyfeillion.

  View this video on YouTube

  youtube.com / Via youtube.com

  Dyma fe’n canu un ohonynt, Cyfri'r Geifr.

  View this video on YouTube

  youtube.com

  Iawn 'de, un arall: Ei Di'r Deryn Du

  View this video on YouTube

  youtube.com

  Gyda llaw fe sy’n gwneud y ‘cwac cwac’ yn y gân Triawd y Buarth gan Triawd y Coleg.

  View this video on YouTube

  youtube.com / Via youtu.be

  ‘Mae gen i amheuaeth o lywodraeth, ‘de - a dw i’n meddwl ei bod hi’n amheuaeth digon iach...’ meddai Merêd mewn cyfweliad i Sianel62 am Lywodraeth Cymru, hawliau iaith ac anufudd-dod sifil.

  ‘Mae hi’n ddyletswydd ar bob gwladwriaeth i amddiffyn ei phobl; amddiffyn yr etifeddiaeth. Ond y ffaith ydy, o ran canran mi ydyn ni yn lleihau a lleihau - o hyd. Ac mae wedi digwydd trwy’r ganrif…'

  'Sut ydyn ni yn medru mynd i wrthwynebu hyn? Allwn i ddim jyst eistedd yn ôl - achos mynd yn waeth fydd hi.’