back to top
Community

Zimno Jest Czyli Czas Założyć Rękawiczki

Śnieg już zaczyna sypać czyli czas założyć rękawiczki i próbować lepić bałwana. Jeżeli zaczęło prószyć to znaczy że zima będzie naprawdę mroźna. Największą frajdę z takiego obrotu sprawy mają najmniejsi czyli Nasze dzieciaki.

Posted on

Czas rozpocząć śnieżne zabawy.

This post was created by a member of BuzzFeed Community, where anyone can post awesome lists and creations. Learn more or post your buzz!