• lol badge

20 Emojis All Latinos Could Use

When you're a frita emoji in a hamburger emoji world.

1. Walter Mercado emoji

2. No, Not That Selena emoji

3. Croqueta emoji

4. Latina Beauty emoji

5. Not The Sidekick emoji

6. Ok, Wait, But Are Brazilians Latinas? emoji

7. Cucuy emoji

8. Chancla emoji

9. Dale emoji

10. Materva emoji

11. Gloria Trevi Hair emoji

12. Celia Cruz emoji

13. Ceviche emoji

14. Fabuloso emoji

15. Quinceañera emoji

16. El Chavo Del Ocho emoji

17. Sabado Gigante's Don Francisco emoji

18. Carmen Salinas emoji

19. Soraya Montenegro emoji

20. El Chacal emoji