Koleksi Gambar Letupan Nuklear Atmosfera

Letupan nuklear atmosfera dikaitkan dengan awan cendawan yang boleh menghasilkan sinaran radioaktif.Senjata nuklear adalah agak berbeza daripada senjata biasa kerana jumlah tenaga letupan yang dihasilkan adalah besar dan meninggalkan kesan-kesan yang berbeza, seperti suhu yang tinggi dan radiasi nuklear. Radiasi nuklear ini boleh menyebabkan mutasi genetik, keracunan radiasi, dan kematian. Berikut merupakan koleksi gambar letupan nuklear yang menunjukkan betapa besarnya jumlah tenaga letupan yang terhasil dan boleh memudaratkan manusia dan alam sekitar.

This post was created by a user and has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can post awesome lists and creations. Learn more or post your buzz!

Facebook Conversations
        
  Hot Buzz

  19 Times The Moon Looked Mental Last Night

  collection

  Dare You To Draw A Sloth On A Bicycle

  slothsgiving
  Now Buzzing