• 1. Philadelphia

 • 2. Atlanta

 • 3. Detroit

 • 4. Hawaii

 • 5. Miami

 • 6. Boston

 • 7. New York City

 • 8. Seattle

 • 9. Houston

 • 10. Paris

 • 11. Toronto

 • 12. London